top
 
|

Diensten


Tanktransporten:

We zijn gespecialiseerd in het vervoer van Zuiveringsslib en IJzerwater met onze tankwagens. Dit gebeurt voor het Waterschap Rivierenland en de GMB.

Kippertransporten:

Tijdens de graanoogst hebben we een extra werkdrukte, want dan zijn we met 34 afzetcontainers in de weer, om de granen van het land naar de verwerker te transporteren.

Ook zijn we actief met onze vloeistofdichte kiptrailer in het vervoer van grond en andere aanverwante producten.

Opslagdepot:

Met ons opslagdepot, zijn we in staat om baggerspecie en licht verontreinigde grond op te slaan.